ביטוח נושאי משרה |ביטוח אחריות|ביטוח דירקטורים-ביטוח אחריות נושאי משרה

ביטוח אחריות נושאי משרה ישנם ביטוחים שונים הניתנים לאדם העוסק במקצועות מסוימים. אלו העוסקים כנושאי משרה וכמנהלים עליהם לבטח את עצמם בביטוח מסוג זה אשר מעניק להם הגנה וחסות מלאה. … Read More

אחריות דירקטורים | ביטוח דירקטורים ונושאי משרה – ביטוח דירקטורים

ביטוח דירקטורים   בתור דירקטורים בחברה או נושאי משרה בתפקיד בכיר, וודאי נתקלתם בתביעות המוגשות כנגדכם או כנגד בעלי תפקידים במעמדכם . תביעות אלו נובעות מתוך הפעילות הניהולית של אותו … Read More