Home / פיתוח בר קיימא

Category Archives: פיתוח בר קיימא

Feed Subscription

פיתוח בר קיימא + קיימות

הנושא של קיימות הינו בטיפול גופים ממשלתיים כיום ובשותפות של חברות גדולות במשק במטרה לאפשר חיים טובים בישראל למי שיחיו בו בעתיד הקרוב והרחוק כאחד. המודעות לסביבה באופן כללי והדאגה למצב העולם בעתיד הרחוק יחסית (עשרות שנים) הביא את האו"ם ...

Read More »
Scroll To Top