Home / 2015 / מרץ

Monthly Archives: מרץ 2015

בניה ירוקה בישראל | איכות הסביבה | קיימות – בניה ירוקה

בניה ירוקה בישראל | איכות הסביבה | קיימות – בניה ירוקה  בניה ירוקה היא למעשה תהליך אשר אנו שומעים שלאחרונה מתנהלים לפי עקרונות אלה כל המבנים אשר מתוכננים עבור בניה ושימוש, כמו כן תוך כדי כך שומרים על שמירה של ...

Read More »

איכות הסביבה בישראל | קיימות | הקוד האתי – קיימות ישראל

קיימות ישראל קיימות הוא נושא מאד מורכב, אשר מקיף עניינים רבים וכמו שיש התייחסות כלפי הקיימות בעולם, כך ישנה גם התייחסות כלפי הקיימות בישראל. ההמשך של קיומנו על האדמה מתקיים לפי הדרך שבה אנו פועלים ומתנהלים. אם נמשיך לחיות אורח ...

Read More »
Scroll To Top